Historie naší tělovýchovné jednoty se začala psát v roce 1919. Sokol Nezvěstice byl založen 4. června 1919 na ustavující valné hromadě v hostinci na Úslavě čp. 26 (u Nekolů). O této události si můžete přečíst na prvních stránkách sokolské kroniky. Jen o pár dnů později byla v Nezvěsticích založena druhá tělovýchovná organizace. 26. června 1919 proběhla zakládající valná hromada Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ)

V roce 1926 začaly přípravy stavby sokolovny. Byla to významná událost v životě celé obce i jejího širšího okolí. Část financí sokolové získali sbírkami. Takto se podařilo vybrat 70 590 Kč. Zbytek nákladů pokryly výpůjčky ve výši 117 500 Kč. V roce 1928 začala stavba sokolovny. Slavnostní položení základního kamene se konalo 8. července 1928 za hojné účasti sokolů z širokého okolí, obyvatel Nezvěstic a sousedních obcí. Stavba byla symbolicky dokončena 28. října 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky.

⏲️ Krátký chronologický výčet

1920zakoupení pozemku na cvičiště a na stavbu sokolovny
1922počátky házené v obci
1925stavba pavilonu DTJ
1926zahájení příprav na stavbu sokolovny
1928stavba sokolovny
1932zahájení provozu kina
1933výsadba kaštanů kolem sokolovny
1935promítán poprvé zvukový film
1941Němci zastavili činnost Sokola
1946obnova činnosti Sokola
1947osazení pamětní desky členům Sokola, kteří zahynuli za války
1948sloučení Sokola a DTJ do jedné organizace
1949založení oddílu ledního hokeje a stolního tenisu
1950dorostenci se stávají Mistry ČR v české házené
1951dorostenci se opětovně stávají Mistry ČR v české házené
1954příprava na stavbu stadiónu 1954 pořádání MČR dorostu v české házené
1955místo sokolských sletů se začínají pořádat spartakiády
1955zahájení stavby stadiónu
1956pořádání PČR dorostu v české házené
1957neúspěšný pokus o přístavbu sokolovny
1960okrsková spartakiáda na ne zcela dokončeném stadiónu
1960házená se přestává hrát na hřišti DTJ a od června 1960 se hraje na stadiónu
......

Kronika TJ Sokol Nezvěstice

Kronika je dostupná všem členům TJ na našem portále.